Ремонтираме  полухерметични и открити бутални хладилни компресори, както и винтови хладилни машини, работещи с различни хладилни агенти. Най-често такива се използват в камери за охлаждане, замразяване и съхранение на хранителни и други стоки, подлежащи на температурен режим на съхранение.

На моите приятели Емил и Силвия от Станислав Панайотов