Всеки механизъм, възел, агрегат, който има движещи или триещи се части, в процеса на работата си се износва. Това важи с още по-голяма сила за механизмите, създаващи разлика в налягането - компресори, вакуум помпи и др. Колкото по-голяма е разликата в налягането, толкова усилията са по-големи, съответно износването расте и се ускорява. Развиват се високи или ниски температури, осевите уплътнители, 0-пръстените и другите уплътнения, сегменти и гарнитури стареят и се износват също. Това води до намаляване ефективността и техническите параметри на съоръжението като дебит, налягане и пр. В един момент уредът престава да изпълнява предназначението си или го върши лошо. Добре е преди настъпването на този момент да се извърши диагностика и ремонт на машината.

Compressor.bg - професионален ремонт на компресори!

Опитът ни показва, че често с малко средства и вложени части се предотвратява настъпването на необратимите процеси, или тези състояния на машината, при които вече е невъзможно или неизгодно тя да се ремонтира. Така се пестят пари, време, вложеният в агрегата човешки труд и материален ресурс. Ние от Compressor.bg се стремим към това и с удоволствие ще Ви помогнем с диагностика, ремонт и финален тест за работоспособност на: компресори за авто-климатици, въздушни и хладилни бутални и винтови компресори, вакуумпомпи и друга подобна техника.