Ние разчитаме на професионализма на специалисти с дългогодишен стаж в монтажа, експлоатацията, ремонта и поддръжката на хладилно и въздушно компресорно оборудване, системи за отопление, кондициониране на въздуха, вентилационна и друга техника. При необходимост от специализирани металообработващи операции: разстъргване, шлайфане, хониговане и др., ползваме помощта на фирми и експерти, притежаващи необходимите машини и специалисти за тези операции.