Извършваме ремонт на сухи ротационни вакуумпомпи, както и на такива с нестандартна или не толкова често срещаща се конструкция.